Công ty Thuận Phát bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công Khu Biệt thự và Khách sạn Vườn Phượng Hoàng

Ngày 1/11/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Thuận Phát đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Đinh Minh Sơn giữ chức phụ Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công của công ty.

Theo đó, ông Đinh Minh Sơn đã chính thức đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1/11/2021, thực hiện các công việc liên quan đến quá trình điều hành thi công công trình, trong đó có Dự án Khu Biệt thự và Khách sạn Vườn Phượng Hoàng. Cụ thể, ông Đinh Minh Sơn quản lý và điều hành phòng Kế hoạch đấu thầu, phòng Quản lý thiết kế và Ban điều hành dự án thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ phòng, ban, đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư Dự án như đã được phê duyệt. Đồng thời chịu trách nhiệm và kiểm soát toàn bộ công trường từ khi triển khai đến khi nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ uỷ quyền cho ông Đinh Minh Sơn – tân Phó Tổng giám đốc của công ty, Tổng giám đốc Công ty Thuận Phát bà Vũ Thị Thanh Huyên tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Đinh Minh Sơn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của mình, cùng với Ban lãnh đạo công ty giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quản lý hiệu quả Dự án Khu Biệt thự và Khách sạn Vườn Phượng Hoàng, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và sự tín nhiệm của toàn thể CBCNV công ty.

Ông Đinh Minh Sơn cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban lãnh đạo và CBNV công ty  vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo quản lý thi công các công trình an toàn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững.